آزمون لیزر فایبر

اتاق تمیز میکرو/نانوفب ( Micro/nanofab Clean room )

آزمون لیزر فایبر

حکاکی و برش بر روی فلزات و غیرفلزات به جز مس، شیشه و پلکسی انجام پذیر است. قطر دایره فوکوس 20 میکرومتر، دقت لیزر 0.25 میلیمتر، توان لیزر 50 وات، قطر پرتو لیزر قبل از هد0.1 میلیمتر و طول موج لیزر 1064 نانومتر می‌باشد.

دستگاه لیزر

مارکینگ جهت حکاکی روی تمامی فلزات و ۷۰% غیر فلزات

با استفاده از نرم‌افزار EZCAD و فایل‌های با پسوند .ai,.plt,.dxf,.dst,.svg,.nc,g,.bot,.gbr,.dst,.bmp,.jpg,.jpegm,.gif,.tga,.png,.tif,.tiff طرح متقاضی انجام ‌می‌شود.

استاندارد .Int. Pro 3013

استاندارد لیزر فایبر ( Laser Fiber Standard )

نمونه اتاق تمیز ممز

پارامتر (ها)

1

حکاکی و برش ( scribing & Cutting )

(ريال)
2

حکاکی و برش، 10 نمونه به بالا ( Scribing & Cutting, +10 SMP )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست