آزمون استفاده از هود باز

اتاق تمیز میکرو/نانوفب ( Micro/nanofab Clean room )

آزمون استفاده از هود باز

امکان کار با: Potassium Hydroxide, Ammonium fluoride

دستگاه هود باز

هود شیمیایی مخصوص کار با انواع بازها

این هود دارای آب معمولی شهر، آب خالص مقطر با مقاومت 18.2 مگا اهم در سانتی‌متر، Hot plate، اگزاست مناسب خروج هوا، روشنایی و حفاظ شیشه ای و تفنگ هوای کمپرس شده می‌باشد.

استاندارد .Int. Pro 3005

استاندارد آزمون استفاده از هود باز ( Base Hood Test Standard )

نمونه اتاق تمیز ممز

پارامتر (ها)

1

عملی ( Practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست