آزمون استفاده از هود حلال

اتاق تمیز میکرو/نانوفب ( Micro/nanofab Clean room )

آزمون استفاده از هود حلال

امکان کار با Ethanol, Acetone, IPA, H2O2

دستگاه هود حلال

برای انواع حلال‌ها و مواد شوینده طراحی شده است.

این هود دارای آب معمولی شهر، آب خالص مقطر با مقاومت 18.2 مگا اهم در سانتی‌متر، Hot plate، اگزاست مناسب خروج هوا، روشنایی و حفاظ شیشه ای و تفنگ هوای کمپرس شده می‌باشد.

استاندارد .Int. Pro 3006

استاندارد آزمون هود حلال ( Solvent Hood Test Standard )

نمونه اتاق تمیز ممز

پارامتر (ها)

1

عملی ( Practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست