آزمون زدایش یون واکنشگر

اتاق تمیز میکرو/نانوفب ( Micro/nanofab Clean room )

آزمون زدایش یون واکنشگر

اعمال پلاسمای گازهای مختلف بر سطح

دستگاه زدایش یون واکنشگر

امکان زدایش سطح با گازهای مختلف اکسیژن، آرگون، هیدروژن آرگون، SF6

لایه برداری پلیمر و پلاستیک و پلاسمای با گازهای اکسیژن،آرگون،هیدروژن و هگزا فلوراید گوگرد با قابلیت پخش کننده یکنواخت گاز در محفظه با کنترل‌کننده PLC که فلوی دقیق گاز توسط MFC تنظیم می‌شود.

استاندارد SOP 3015

استاندارد آزمون زدایش یون واکنشگر ( RIE Test Standard )

نمونه اتاق تمیز ممز

پارامتر (ها)

1

زدایش سطح با گاز اکسیژن ( O2 Reactive Ion Etching )

(ريال)
2

زدایش سطح با گاز آرگون ( Argon Reactive Ion Etching )

(ريال)
3

زدایش سطح با گاز SF6 ( SF6 Plasma Etching )

(ريال)
4

زدایش سطح با گاز هیدروژن - آرگون ( H )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست