آزمون اسپاترینگ طلا

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون اسپاترینگ طلا

آنگستروم - میکرون

لایه نشانی طلا بر روی زیرلایه با ضخامت های مختلف

دستگاه لایه‌نشانی کندوپاش

لایه نشانی مواد مختلف بر روی زیرلایه

لایه نشانی طلا بر روی زیرلایه

با استفاده از این دستگاه می توان طلا را در ضخامت های مختلف بر روی زیرلایه لایه نشانی نمود و با توجه به ضخامت هزینه آزمون را برآورد نمود.

استاندارد ASTM 1

دستورالعمل استاندارد به کارگیری اسپکتروفتومتر و انجام یک آزمون استاندارد ( Standard Guide for Establishing Spectrophotometer Performance Tests-ASTM E1866-E 275 )

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

ران ( Run )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117

ثبت درخواست