آزمون ICP-OES

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون ICP-OES

نمونه های جامد همراه با آماده سازی

دستگاه طیف سنج پلاسمای جفت شده القایی

زمین شناسی و معدن، زیست محیطی، زیستی-بالینی باستان شناسی، صنعتی، صنایع غذایی و کشاورزی، داروسازی، مهندسی شیمی و پتروشیمی

اسپکترومتری نشری پلاسمای جفت شده القایی(ICP-OES) روشی برای اندازه گیری همزمان عناصر در نمونه ها و در محدوده گسترده ای از غلظت می باشد.

دمای اپتیک 16 درجه

آزمایشگاه امکان آماده سازی نمونه های جامد را هم دارد. برای ۷۰ عنصر اندازه گیری کمی در حد ppm و ppb قابل انجام است.

استاندارد ASTM D5863

ASTM D5863 ( ASTM D5863 )

مواد جامد و محلول

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

آزمون تک عنصری ICP-OES ( ICP-1 )

(ريال)
2

آزمون دو عنصری ICP-OES ( ICP-2 )

(ريال)
3

آزمون سه یا چهار عنصری ICP-OES ( ICP-3,4 )

(ريال)
4

آزمون پنج تا هشت عنصری ICP-OES ( ICP-5-8 )

(ريال)
5

آزمون 33 عنصری ICP-OES ( ICP-33 )

(ريال)
6

آزمون 56 عنصری ICP-OES ( ICP-56 )

(ريال)
7

آزمون عناصر گرانبها ICP-OES ( ICP-OES Precious Elements )

(ريال)
8

آزمون تمام عناصر(63 عنصری) ICP-OES ( ICP-63 )

(ريال)
9

آماده سازی icp به روش 4 اسید ( ICP-OES Sample Preparation(4 Acids) )

(ريال)
10

آماده سازی icp به روش Aqua Regia ( ICP-OES Sample Preparation(Aqua Regia) )

(ريال)
11

آماده سازی icp به روش 4 اسید برای نمونه های کاتالیستی ( ICP-OES Sample Preparation(4 Acids for Cat.) )

(ريال)
12

آماده سازی icp به روش Closed Vessel ( ICP-OES Sample Preparation(Closed Vessel) )

(ريال)
13

آماده سازی icp برای مواد پلیمری و نفتی ( ICP-OES Sample Preparation(Polymer or Oil) )

(ريال)
14

نمونه برداری برای آزمون icp ( ICP-OES Sampling )

(ريال)
15

پودر کردن نمونه برای آزمون icp ( ICP-OES Sample Powdering )

(ريال)
16

خرد کردن نمونه ( ICP-OES Sample Powdering )

(ريال)
17

اندازه گیری میزان PGM در کاتالیست خودرو (هضم اسیدی ویژه و آنالیز ICP) ( PGM measurement in catalyst converter )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117

ثبت درخواست